clanek_torza

Kácení není jedinou možností – přeměna stromu v torzo

Někdy si říkám, a vidím to i sama u sebe, jak máme někdy my lidé vyhraněné názory a omezený rozhled. Jak často nevidíme možnosti, které se nabízejí, a jedeme si ve vyšlapaných kolejích, často i cizích. To platí i u návrhu opatření v případě nutnosti zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromu. Mnoho lidí, a jistě se s tím všichni setkáváme, vidí jen jedinou možnost – pokud má strom nějaký defekt (a nebo z něj jen padá listí) a hrozí riziko, jedinou možností pro jeho eliminaci je pokácení stromu. Někteří už připouštějí, že je možné strom ošetřit a kácení není vždy nevyhnutelné.

Dnes bych se však ráda zastavila i u těch méně populárních a ne tak často využívaných řešení. A jednou z nich je stabilizace stromu jeho proměnou v torzo. Je to otázka poměrně živě diskutovaná i v odborných kruzích, i tam má své propagátory a odpůrce:-) Při tomto zásahu dojde k výrazné redukci koruny a často i kmene stromu tak, aby mohl být na stanovišti zachován i při rozsáhlém narušení jeho nosných struktur nejčastěji v důsledku rozvoje hniloby. Zajistíme tak bezpečnost v okolí stromu a přitom o něj úplně a navždy nepřijdeme. Pro toto řešení se rozhodujeme zpravidla z důvodu zachování stromu jako určité formy habitatu, tedy životního prostoru pro nejrůznější další druhy organismů (houbičky, ptáčky, veverky, brouky a spoustu dalších).

Změna stromu v torzo však není zásah vhodný pro každý strom a do každého prostoru. Ptáme se:

  • kde strom roste? je to místo, kde nezpůsobí jeho přeměna na torzo narušení kompozice? nedojde k výraznému snížení estetické hodnoty prostoru? je zásah v souladu s koncepcí celé lokality?
  • o jak starý a velký strom se jedná? nejvíce organismů je vázáno na staré mohutné stromy v dutinami, zlomy, trhlinami, vysokým podílem rozloženého dřeva.
  • jaké další organismy jsme na stromě našli? vyskytují se tam nějaké vzácné či chráněné druhy?

Obecně lze říci, že o změně stromu v torzo můžeme uvažovat v případě, že se jedná o starý strom s velkým podílem rozloženého dřeva v místě, kde nebude výrazně narušena hodnota okolního prostoru. Pokud budeme chtít něco takového prosadit, připravme se i na to, že ne vždy je tento zásah přijímán s nadšením a mnozí lidé považují stromová torza za nevzhledné a rušivé prvky. Kdežto entomologovo a fytopatologovo srdce jásá:-) Tak jim tu radost občas dopřejme. Protože já je mám taky ráda…

Upozornění na závěr: vždy se jedná o nestandardní a komplikovaný zásah. Pro rozhodnutí o něm musí být opravdu dobrý důvod a pro jeho provedení cit a potřebné znalosti. Proto si vždy sjednejte odborníky, abyste nemuseli čelit případným sankcím za poškození dřeviny!