alejove_silenstvi

Kácet nebo nechat žít? aneb alejové šílenství

Tak už to začíná vypadat, že nemám ráda stromy. Po doznívajícím alejovém šílenství na Frýdlantsku nejspíš zase platím za řezníka a dřevorubce. Někdy je těžké balancovat na tenké hraně mezi oběma stranami – správou silnic, jejíž prioritou je odpovídající kvalita komunikací, a Iniciativou, která si klade za cíl hlavně zachovat co největší množství stromů. A přitom zůstat nestranná.

Ano, zeleň chceme všichni, ale rychle a bezpečně cestovat také. Tak kdo má tedy pravdu?

Po některých informacích, které se ke mně dostávaly z obou táborů, se mi některé večery hůře usínalo. V zásadě chápu oba názory. A věřte, stromy mám opravdu ráda. Vždyť kdo by neměl, jsou to nádherné bytosti. Aleje na Frýdlantsku opravdu tvoří dominantní krajinné prvky, které utvářejí charakter celé zdejší krajiny. Celý život se ve zdejších končinách pohybuji a je pravdou, že aleje jsou jednou z krás, díky které jsem si tuto krajinu zamilovala.

A možná i proto si stojím za svým stanoviskem, které jsem v celé kauze zastávala. Zachovat pouze stromy v dobrém zdravotním stavu a dlouhodobou perspektivou, kterých je však u zdejších hojně využívaných komunikací jako šafránu. Celé úseky stromů se zkrácenou perspektivou do budoucna a podlomeným zdravím odstranit a ty nahradit novou byť jednostrannou výsadbou. Zachování stávajících dřevin mi v řadě případů přijde jako nesmyslné, když už by tu mohly růst kvalitní nové stromy v dostatečné vzdálenosti od rekonstruovaných cest. Nemluvě o tom, že si nedokážu dost dobře představit, jak kvalitní a trvalá může být oprava silnice při zachování oboustranné aleje, kde asfalt v současné době zasahuje k samotným bázím kmenů. A jestli, až toto šílenství utichne, se někdo k záměru nových výsadeb ještě vrátí.

A byť nesouhlasím s konečným řešením, jsem za celé horké alejové šílenství ráda. Vzešlo z něj totiž nakonec něco dobrého – zdá se, že byla nastartována péče o aleje v kraji. Plánuje se jak ošetření stávajících stromů, tak výsadba celých nových úseků. Jen čas ukáže, jak moc bude toto ve víru vášní zaseté semínko vzkvétat a jestli se jednou stane silným a košatým stromem…