posudek - odborný nebo znalecký?

Posudek – odborný nebo znalecký?

Ono to totiž není jedno a totéž. Lidé si často myslí, že potřebují znalecký posudek, protože má větší váhu. Že je to něco víc než pouhý posudek odborný. Ale tak tomu není. Každý může být potřebný v konkrétní situaci.

Co je vlastně odborný posudek a kdy je vhodné si ho vyžádat? Tento typ posudku není vázán žádnými pravidly, je jen a pouze na zhotoviteli, jakou formu zvolí. Samozřejmostí by mělo být minimálně zhodnocení stavu konkrétního stromu a návrh potřebného opatření. To je také ve většině případů důvod, pro který zákazník odborný posudek požaduje. Nadstavbou může být např. stanovení majetkové hodnoty dřevin, výše ekologické újmy v případě jejich odstranění nebo vyčíslení kompenzačních opatření (co vše je možné realizovat při pokácení stromu – např. výsadba nových stromů nebo ošetření stávajících). Perličkou pak  přístrojové hodnocení stavu dřevin – pomocí tomografu nebo metody tahových zkoušek.

Pokud chci posudek pouze pro vlastní potřebu a jeho informační hodnotu, v případě správního řízení neočekávám komplikace v podobě námitek nadšených občanských sdružení nebo nečekám, že mě soused za mé konání požene k soudu, postačí mi tento typ posudku. Příznivou stránkou je i jeho cena, která je ve většině případů nižší než u posudku znaleckého.

Zpracování znaleckého posudku je již definováno právní úpravou – jak z hlediska možnosti jeho vyhotovení, tak vlastní formou. Odpovídá na předem stanovené znalecké otázky. Znalecký posudek lze vyhotovit v rámci řízení před správními orgány a pokud je o znalec o zhotovení posudku požádán organizací či občanem, musí se jednat o posuzování v souvislosti s právním úkonem. Právní úkon může být zamýšlený, na základě závěrů posudku se pak může nebo nemusí uskutečnit. Tato úprava ve vztahu k občanům a organizacím sleduje i význam preventivní, protože za pomoci znaleckého posudku lze často dosáhnout smíru. Znalecký posudek je tedy možné požadovat v následujících případech:

– jako vlastník pozemku a tedy i dřevin na něm rostoucích chci podpořit v rámci zamýšleného správního řízení ve věci kácení dřevin nebo požaduji vyčíslení majetkové škody v případě poškození mé dřeviny třetí osobou (náhrada škody nebo další soudní řízení…);

– jako správní orgán mohu ustanovit znalce a požadovat vyhotovení znaleckého posudku v případě, že rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu.

V případě nejasností, jaký typ posudku je pro Vás v dané situaci vhodnější, se na mě neváhejte obrátit, společně najdeme pro Vás (i pro stromy) optimální řešení.