podrost pod hodnotným stromem

Kácení není jedinou možností – zamezení přístupu

Mějme na paměti, že kácení, jako jediné z nabízejících se řešení pro zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromu, je trvalé a nevratné. Riziko tímto způsobem odvrátíme, avšak z našeho okolí zmizí často v mnoha ohledech cenný strom, jehož náhrada je v dnešních poměrech velmi nejistá. Proto přistupme k tomuto rozhodnutí uvážlivě a s pokorou, po vyhodnocení všech ostatních možností.

Někdy jsme postaveni před otázku, co s nádherným starým stromem, který se již začal rozpadat, přičemž jeho stabilizace není možná a jeho odstranění z důvodu přítomnosti dalších na strom vázaných druhů nebo z hlediska vysoké estetické hodnoty je nežádoucí. Možným řešením je ponechání stromu samovolnému rozpadu. Pokud však nezasahujeme přímo do dřeviny, pro zajištění provozní bezpečnosti v jejím okolí je nutné zamezit pohybu v dosahu pádu stromu nebo jeho částí. To je možné učinit několika způsoby:

technickými zábranami (ploty, zídky), které použijeme ve využívaných částech parků s hojnou návštěvností, můžeme doplnit informační tabulí s vysvětlením neobvyklého konání;

aplikací mulče nebo nahromaděním větví určených k postupnému rozkladu;

vegetací, která přirozeně odrazují od vstupu pod korunu stromu (snížení intenzity sečení, výsadba nebo spontánní nárost např. i trnitých keřů) tento způsob můžeme použít v okrajových partiích parků nebo městských lesů, kde není nutná pravidelná a stoprocentní údržba.

Dobrým důvodem pro zamezení přístupu ke stromům však nemusí být jen zajištění provozní bezpečnosti, může být i pro dobro vlastního stromu. Letité často zajímavě utvářené kmeny a mohutné kořenové náběhy stromů v parcích hojně lákají návštěvníky k detailnějšímu prozkoumávání. V bezprostředním okolí dochází díky sešlapu často k extrémnímu zhutnění půdy, které stromu rozhodně neprospívá. Dalšími negativy může být i rozdělávání ohně v dutinách nebo jejich zaplňování odpadky. Nejednou jsme se setkali s rozsáhlým a nevratným poškozením památného stromu v důsledku požáru. Proto zamezení vstupu k cenným stromům neznamená v některých případech pouze snížení rizika, které tyto stromy často představují, ale mohou zásadním způsobem prodloužit i jejich životnost. Nebojme se proto přemýšlet nestandardně:-)