naklon_uvod

Čeho si všimnout, když přijdu ke stromu III – náklon

Už víme něco o tom, jaký vliv má na stromy jejich stanoviště a co může způsobit stavební činnost v jejich okolí. Dnes už přejdeme k samotnému stromu. Když k němu přicházíme z dálky, vnímáme celý jeho habitus, tzn. to, jak strom vypadá – zda je nakloněný, má štíhlou či rozložitou korunu, z dálky poznáme i fyziologickou vitalitu stromu. Poznat na dálku můžeme i druh stromu – zkuste si to, může to být docela zábava a uvidíte, jakou radost budete mít, když se trefíte:-)

Jedna z věcí, která ovlivňuje průběh sil ve kmeni stromu a může mít vliv na jeho stabilitu, je náklon. Vždy, když vidíme nakloněný strom, nedá nám to a ptáme se:

  • můžeme odhalit, proč je strom nakloněný? Většinou to bude z důvodu růstu za lepšími světelnými podmínkami (nakloněné budou stromy na okraji porostu, vykukující z těsného zápoje nebo z pod korun ostatních mohutnějších dřevin). Nezapomínejme, že dřeviny, které způsobily náklon našeho hodnoceného stromu, už mohly být v průběhu let odstraněny. Ptáme se dále:
  • je na kmeni zřetelná tvorba reakčního dřeva? To znamená, že strom přizpůsobuje svou stavbu zvýšenému napětí a podle toho optimalizuje svůj růst. Průřez kmene by měl u přirozeného náklonu být výrazně eliptický, s delší osou ve směru náklonu stromu.
  • směřuje vrchol koruny přímo vzhůru? I v případě, že je strom výrazně nakloněn a koruna směřuje mimo osu kmene, měl by její vrchol směřovat přímo vzhůru (negativně geotropicky).

náklon za světlem

extrémní, ale přirozený náklon za světlem

vyvracející se akát

tenhle akát už o sobě dává vědět – úplně vyvrácení je jen otázka času

Stromy přirozeně nakloněné v důsledku růstu za světlem, u kterých najdeme jak tvorbu reakčního dřeva tak vzhůru směřující vrchol koruny, většinou nepovažujeme za nebezpečné, pokud náklon nedosahuje extrémních hodnot. Pokud tomu tak není, může se jednat o defektní náklon indikující postupné vyvracení stromu. K odhalení tohoto stavu nám může pomoci, najdeme-li trhliny v půdě v okolí báze kmene, vyboulení půdy na tahové straně náklonu apod. Upozorňuji však, že tyto jevy nemusejí být u vyvracejícího se stromu patrné, navíc se projeví pouze v určitých půdních podmínkách.

náklon s trhlinami

nakloněný kmen dubu již výrazně oslabený podélnými trhlinami

Jako hodnocení ostatních parametrů, chce i toto určitou zkušenost a „oko“. I mně se bohužel stalo, že strom, který jsem navrhla ke kácení až někde ve druhé nebo třetí etapě prací, se ještě před odevzdáním plánu péče vyvrátil. Někdy nám svůj záměr stromy zkrátka nedají vědět předem. Může nás to na chvíli ochromit nebo vyděsit, a nebo to můžeme vnímat jako výzvu k detailnějšímu zkoumání 🙂