clanek_stavebnicinnost

Čeho si všimnout, když přijdu ke stromu II – stavební činnost

V úvodním dílu seriálu jsme si povídali o stanovišti a ujasnili jsme si, že podmínky, ve kterých strom roste, jsou zásadním faktorem ovlivňujícím jeho vývoj. Dnes se podíváme blíže na důsledky stavební činnosti v kořenovém prostoru stromu.

„Nemoci člověka začínají od hlavy, nemoci stromů začínají od kořenů.“

Známky stavební činnosti vídáme v okolí stromů dnes a denně. Ve městech nám vadí každý kousek volně si rostoucí zeleně a touze po jednoduchosti (člověk je tvor pohodlný) a čistotě (příroda je špinavá) vytlačujeme stromy do maličkých vymezených prostorů, kde sotva mohou dýchat. Nové výsady umístěné do zpevněných ploch často po několika letech odumírají, podobně je tomu v mnoha případech i u tzv. „zachráněných“ stromů. Tak říkám dřevinám, které zůstaly v rámci stavby zachovány, ale nebyla provedena v podstatě žádná ochranná opatření umožňující růst stromu po změně okolních podmínek.

Dnes se zastavíme pouze u výkopových prací a přímých zásahů do kořenového systému. Zásadní pro přežití dřevin v rámci staveb je vzdálenost, ve které jsou výkopy vedeny, a použité technologie. Stavební firmy často zapomínají, že stromy mají kořeny. Že by se to ve školách neučili? Stavební jámu zřídí v těsné blízkosti kmene a přitom – akutní selhání stromu bez dalšího oslabení (sežrání kořenů houbou) hrozí při provedení výkopu v prostoru kruhu opisujícího kmen s poloměrem rovnajícím se průměru kmene! Ale vlaštovek přibývá a mnohde se už dokážeme domluvit.

Když už je tedy nezbytné výkop v kořenovém prostoru zřídit, dejme přednost hladkému přerušení kořenů při ručních pracích než přetrhání kořenů těžkou technikou (bagrem). Přitom často dojde k poškození kořene až u samé báze kmene a vstupní brána dřevním houbám je otevřená dokořán. Nikdo nic nespatří, po realizaci je vše uvedeno do původního stavu a za 20 nebo 30 let se divíme, že se strom vyloupne z terénu a padá bez jediného kotvícího kořene. Už se totiž dávno zapomnělo, co se v minulosti v blízkosti stromu dělalo. Nejsou žádné důkazy a my se můžeme jen domnívat a chytat se jemných signálů, které mohou, ale také vůbec nemusí naznačovat, že právě uplynul čas potřebný k sežrání kořenů dřevní houbou a strom se chystá spadnout.

kde zůstal prostor pro kořeny?

kde zůstal prostor pro kořeny?

tyhle už asi nikdo nezachrání

tyhle už asi nikdo nezachrání

Na co se tedy můžeme při hodnocení ptát?

  • vidím v okolí stromu nějakou stavbu?
  • jak daleko od kmene a jak hluboko může zasahovat? (v případě otevřeného výkopu nebo stěny stavební jámy máme jasno o rozsahu poškození, u již zrealizovaných opatření pracujeme s pravděpodobností).
  • jsou v kořenové zóně nebo u báze kmene plodnice dřevních hub? Pokud ano, jaké a kolik? (Když plodnici najdeme, je to ideální, víme, že tam hniloba je. Pak už zbývá jen houbu určit:-))

Nebezpečí vzniku kořenových hnilob a následně riziko vývratu stromu hrozí také u dřevin rostoucích v nepropustném povrchu (nejčastěji asfalt, různé druhy dlažby). Podobný vliv může mít navýšení terénu, zhutnění povrchu půdy nebo dlouhodobější zaplavení. O tom si povíme zase příště.